cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

บทความ

มาทำความรู้จักกับปุ๋ย P กันเถอะ

P ฟอสฟอรัส - เร่งการเจริญเติบโตของราก เน้นบำรุงดอก และช่วยสะสมอาหาร พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายอยู่ในดิน อย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ำและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน กลุ่ม P สูง มีคุณสมบัติช่วยบำรุง ให้รากแข็งแรง ให้พืชติดดอกดี ดอกสมบูรณ์ ทำให้ติดผลดี 

การเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม