cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

บทความ

มาทำความรู้จักกับปุ๋ย K กันเถอะ

K โพแทสเซียม เน้นสร้างเนื้อของผล ให้ดก ให้ใหญ่ สร้างแป้งในหัวใต้ดิน ให้ปริมาณและน้ำหนักผลผลิตสูงขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน กลุ่ม K สูง มีคุณสมบัติช่วยในการเพิ่มผลผลิต การเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม