cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ความรู้คู่เกษตร

 • พันธุ์ข้าวโพดรุ่นฝน
  พันธุ์ข้าวโพดรุ่นฝน การปลูกข้าวโพดรุ่นฝน ถือเป็นฤดูกาลหลักของประเทศไทย โดยการปลูกข้าวโพดรุ่นฝน จะมีการปลูกแยกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ ที่ลุ่ม ที่ราบ ที่เนินหรือที่ดอน พันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ 1. พื้นที่ลุ่ม ที่ดินริมแม่น้ำ ริมหนอง คลอง บึง และอ่างเก็บน้ำ จะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เกษตรกรต้องเลือกพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ไม่เกิน 100 วัน เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนน้ำจะขึ้นเมื่อถึงกลางฤดูฝน ดังนั้น เราไม่ต้องมัวไปเลือกพันธุ์อายุยาว ยืนต้นนานๆ ให้เสียเวลา พื้นที่นี้เราจะพบได้ใน ภาคเหนือ เช่น จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย 2. พื้นที่ราบ หรือที่ไร่ พื้นที่ดินมีความสม่ำเสมอ เป็นพื้นที่หลักของการปลูกข้าวโพด สามารถปลูกได้ทั้ง ต้นฤดูฝน...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เรื่องต้องรู้ ก่อนปลูกข้าวโพด
  .pd10 {padding:10px;} ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 61/62 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 6.76 ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 4.5 – 5 ล้านตันต่อปี แต่ประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ 8 ล้านตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร การปลูกข้าวโพดแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ต้นฤดูฝน 72% ปลายฤดูฝน 23% และฤดูแล้งหรือหลังนา 5% สิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกข้าวโพดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ประการแรก คือ เกษตรกรต้องรู้จักสภาพแปลงปลูก และชนิดดิน เพื่อจะได้เลือกพันธุ์และการดูแลรักษาให้เหมาะสม สภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดในไทย สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม 1. ที่ลุ่ม คือ ที่ดินริมแม่น้ำ ริมหนอง คลอง บึง และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ดังนั้น ต้องปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดก่อนน้ำท่วม หรือปลูกหลังน้ำลด...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ดินมีกี่ประเภท...รู้ยัง?
  ดินกับการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตในดินแตกต่างกัน การปลูกพืชจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักดินของเรากันก่อน ประเภทของดินประเภทของดิน นักปฐพีวิทยาแบ่งดินออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งจากสีดินและเนื้อดิน 1. ดินทราย เป็นดินเนื้อหยาบ มีเหลือง หรือน้ำตาลและสีมักจะซีด 2. ดินร่วน เป็นดินเนื้อปานกลาง มีน้ำตาลจนถึงสีดำ 3. ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด มีสีดำ เทา แดง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นดินประเภทไหน เหมาะกับพืชอะไร ดินทราย เมื่อสัมผัสดูจะสากมือมาก เวลาสังเกตดูจะเห็นว่าไม่เกาะติดกัน จะเห็นอยู่เป็นเม็ดๆเมื่อแห้ง ถ้าเป็นก้อนพอจับขึ้นมาจะแตกออกจากกัน ถ้าดินชื้นใส่ลงไปในฝ่ามือและกำให้แน่น...
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • มาทำความรู้จักกับปุ๋ย K กันเถอะ
  K โพแทสเซียม เน้นสร้างเนื้อของผล ให้ดก ให้ใหญ่ สร้างแป้งในหัวใต้ดิน ให้ปริมาณและน้ำหนักผลผลิตสูงขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน กลุ่ม K สูง มีคุณสมบัติช่วยในการเพิ่มผลผลิต การเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม 
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • มาทำความรู้จักกับปุ๋ย P กันเถอะ
  P ฟอสฟอรัส - เร่งการเจริญเติบโตของราก เน้นบำรุงดอก และช่วยสะสมอาหาร พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่กระจายอยู่ในดิน อย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ำและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน กลุ่ม P สูง มีคุณสมบัติช่วยบำรุง ให้รากแข็งแรง ให้พืชติดดอกดี ดอกสมบูรณ์ ทำให้ติดผลดี  การเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม   
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • มาทำความรู้จักกับปุ๋ย N กันเถอะ
  N ไนโตรเจน - เน้นบำรุงใบ กิ่ง ก้าน และลำต้นให้แข็งแรง เป็นธาตุอาหารหลักของพืช มีหน้าที่ส่งเสริมโปรตีนในพืช ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะกิ่งและใบของพืชต่าง ๆ  พืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็ว หากพืชได้รับไนโตรเจนไม่เพียงพอ จะแคระแกร็น โตช้า ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่าง ๆ จะแห้ง ร่วงหล่นเร็ว สำหรับผลิตภัณฑ์ของ ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน กลุ่ม N สูง มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้น ช่วยให้พืชแตกใบอ่อนเร็ว ใบใหญ่ ใบหนา ใบเขียวเร็ว เขียวนาน การเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประโยชน์ดีๆ อินทรีย์คูณ 3
  ประโยชน์ดีๆ อินทรีย์คูณ 3 แค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ก็ได้ถึง 3 ประโยชน์  1. พืชได้ประโยชน์  - ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช - กระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารแก่พืช - ช่วยดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 2. ดินได้ประโยชน์  - ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดี - ช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีความเหมาะสม - ช่วยป้องกันหน้าดินเสีย 3. เกษตรกรได้ประโยชน์  - มีราคาถูก และสามารถหาได้ง่าย - มีวิธีการการใส่ไม่ยุ่งยาก - ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร
  รายละเอียดเพิ่มเติม
โหลดเพิ่ม