cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก พายุซินลากู
03/08/2020

กลุ่มพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก พายุซินลากู

จากเหตุการณ์พายุดีเปรสชั่นซินลากู เข้าพาดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำความเสียหายให้พื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2563

ทางทีมงานนักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจรอีสานเหนือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) นำโดยคุณธนาชัย โกศลวัฒนาธนากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้นำทีมงานเข้าช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นในทันที ที่ บ้านสูบ หมู่ 1 และ หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย โดยจัดหาเสื้อผ้าให้ และได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ทำอาหาร ข้าวไข่เจียว ข้าวกระเพราหมูสับ แจกชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม

ทั้งนี้ทีมงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีสถานการณ์เร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันที รวมทั้งจะหาแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเหมาะสมต่อไป