cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ช่วยภัยน้ำท่วม จ.ลำปาง
06/08/2020

คุณดุริยะ รอดเรือน ผู้จัดการทั่วไป นำทีมงานนักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจร เขตขาย1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุโซนร้อน “ชินลากู” ในเขตพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร เกษตรกรได้รับความเสียหายกว่า 500 ครอบครัว

คุณรณรงค์ รามสูต สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์นำ CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ออกบูทข้าวไข่เจียว น้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น จำนวนกว่า 600 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 มอบผ่านกาชาด
จุดที่ 2 วัดบ้านใหม่
จุดที่ 3 บ้านทรายเงิน
จุดที่ 4 บ้านทุ่งวังทอง