cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ทีมงานส่งเสริมพืชครบวงจร CPP เลี้ยงอาหาร / มอบอุปกรณ์การเรียน และร่วมปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงเรียนพร้อมมอบกล้าไม้ผล ให้เกษตรกร จ.ตาก หวังสร้างการตระหนักรู้ดูแลธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
11/08/2020

วันที่ 10 ส.ค. 2563 คุณเฉลิม บุญประเชิญ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาทีมงานส่งเสริมครบวงจร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 อ.พบพระ จ.ตาก ปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ 4 ไร่ ของโรงเรียน เพื่อช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบข้าวสาร รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบกล้าไม้ผล เช่น ขนุน เงาะโรงเรียน และมะม่วง จำนวน 556 ต้น และปุ๋ยอินทรีย์ซี.พี.หมอดินขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 556 ถุง ให้กับเกษตรกรจากจังหวัดแพร่ ตาก และชัยภูมิ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองคนละ 1 ต้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และให้เกษตรกรได้เห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเริ่มจากการเพิ่มแหล่งอาหารในพื้นที่ของตนเองก่อน