cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน และข้าวตราฉัตร ผนึกกำลังกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
08/12/2020

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังวิกฤตอยู่นั้น ทำให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบหนัก ส่งผลให้มีประชาชนได้รับเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของการเสียหาย และด้วยวัตถุประสงค์ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นั้นคือการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร จึงส่งทีมงานจิตอาสา CSR SPIRITS เดินหน้าให้ความช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวตราฉัตรอุบล ข้าวฟู้ดเซอร์วิส เส้นหมี่ตราฉัตร ขนมริโอ้ BK Sparkling Vitamin Drink อีกทั้งยังมีการออกบูธข้าวไข่เจียวด้วย