cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

CPP ต้อนรับผู้ว่าฯอยุธยา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการข้าวโพดหลังนา ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
11/02/2021

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่โครงการข้าวโพดหลังนา ต.ปากจั่น อ.นครหลวง เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง ไม่เผาตอซังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยนำกลับมาใช้ใหม่เช่นการนำมาทำเชื้อเพลิงหรือการทำปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน พร้อมชื่นชมการจัดการน้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทันสมัยอย่างเป็นระบบ เช่นการใช้โดรนเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่แบบ B2C ทั้งปี โดยมีนายอำเภอ เกษตรอำเภอ กำนันสุเทพ พร้อมด้วยทีมโรงงานและ IABM นำโดยคุณสุริยา สุริยกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและมั่นใจมากขึ้นหลังจากเห็นการนำร่องปีนี้ 448 ไร่

หลังจากลงพื้นที่ ผู้ว่าฯภานุ ได้ให้นโยบายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โครงการข้าวโพดหลังนา ว่าทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนขยายไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมเรื่องน้ำ ในพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต็มที่