cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง
ฟาร์มโปรสาขาวังม่วง จ.สระบุรี
15/02/2021

ฟาร์มโปรสาขาวังม่วง ลงพื้นที่ส่งต่อความสุข มอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ร่วมลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตและสร้างเยาวชนกำลังสำคัญในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดและประเทศต่อไป