cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินและเครื่องบริโภคจำเป็น กว่า 5 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล 88 แห่ง ทั่วประเทศ
05/07/2021

คุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” และโครงการ “GIVE more การให้ที่มากกว่า” มอบเงินพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 88 แห่ง ทั่วประเทศ มูลค่าทั้งสิ้น 5,418,280 บาท โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ

“GIVE more การให้ที่มากกว่า” เป็นโครงการที่ CPP ตั้งใจดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ เกษตรกร และตัวแทนจำหน่ายมีส่วนร่วม โดยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็นำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาใช้สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงถือได้ว่า เกษตรกร และ ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมครั้งนี้

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายสำคัญให้ทุกบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้ CPP จึงถือว่าการการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นผู้เสียสละเสี่ยงกับไวรัสโควิด-19 เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน จึงขอส่งกำลังใจถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อพร้อมกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติใหม่ทันทีที่สถานการณ์คลี่คลาย” คุณสายัณห์กล่าว