cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัย โควิด-19” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการ “GIVE more การให้ที่มากกว่า” มอบเงินและเครื่องบริโภคจำเป็น กว่า 5 ล้านบาท
16/07/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) มอบเงินและเครื่องบริโภคจำเป็น กว่า 5 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล 88 แห่ง ทั่วประเทศ

วันที่ 14 ก.ค.64 คุณเพชร อภิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPP ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย นำทีมพนักงาน CPP มอบเงิน 100,000 บาท และเครื่องบริโภคจำเป็นมูลค่า 56,040 บาท ให้โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เป็นจุดที่ 3 ของโครงการ โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน และนายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน รับมอบ

“GIVE more การให้ที่มากกว่า” เป็นโครงการที่ CPP ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เป็นโครงการที่ เกษตรกร และตัวแทนจำหน่ายมีส่วนร่วม โดยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาใช้สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ CPP ขอส่งกำลังใจถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกท่าน ให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน