cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ร้อยเรียงความดี มอบเครื่องบริโภคจำเป็น “ชุดห่วงใย จากใจ” ให้ผู้กักตัวจากผลตรวจโควิด-19 ในพื้นที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
05/08/2021

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน โดยคุณธนภัทร บุงอสตูล ผู้จัดการทั่วไป และทีมงาน มอบเครื่องบริโภคจำเป็น 'ชุดห่วงใย จากใจ' ให้กับผู้มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และผู้มีความเสี่ยงสูง ที่กักตัวในพื้นที่ของตนเอง (Home Isolation) โดยมีผู้แทนชุมชน นายสุชาติ ทรงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลคำพราน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งต่อให้กับบุคคลที่กักตัวในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 18 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน ถือว่าการดูแลชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจ เป็นหน้าที่สำคัญ ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เสมอมา

…เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน