cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และวัดพุทธปัญญา ทำบุญรำลึก 31 ปี การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร
01/09/2021

คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ร่วมกับ ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำบุญรำลึก 31 ปี การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร ปูชนียบุคคลแห่งผืนป่า ที่ตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี ที่เป็น 1 ใน 40 จุด ของโครงการครัวปันอิ่ม ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังกับพันธมิตร อาทิ วัดพุทธปัญญา, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ฯลฯ ส่งมอบอาหาร 2 ล้านกล่อง ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ โควิด-19

คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่นที่จะรักษาผืนป่าและธรรมชาติเอาไว้ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบข้าราชการที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเรื่องราวของคุณสืบได้สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้สำนึกถึงคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปอีกนานแสนนาน