cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

เพื่อนพนักงานฟาร์มแสลงพัน-คำพราน CPP ร่วมสมทบทุนซื้อของบริโภคจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบฟาร์ม
11/10/2021

เพื่อนพนักงานฟาร์มแสลงพัน-คำพราน CPP ร่วมสมทบทุนซื้อของบริโภคจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบฟาร์ม

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 ผู้บริหาร พนักงาน ฟาร์มแสลงพัน-คำพราน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) และผู้ใจบุญ ร่วมสมทบทุน เป็นเงินกว่า 47,249 บาท ซื้อข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยรอบฟาร์ม ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกรด ฝั่ง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 50 ครัวเรือน 178 คน , ฝั่ง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 14 ครัวเรือน 41 คน และหมู่บ้านปากน้ำ ต.คำพราน วังม่วง สระบุรี อีก 10 ครัวเรือน 27 คน

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีผู้นำอาหารและสิ่งของมาบริจาคเพิ่มจำนวนมาก จึงจะนำเงินส่วนที่เหลือจัดซื้อข้าวตราฉัดร แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย รวม 74 ครัวเรือน ครอบครัวละ 20 กก. ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้เก็บไว้บริโภคภายหลังน้ำลดได้