cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

จิตอาสา ปุ๋ยซี.พี.หมอดินและข้าวตราฉัตร ออกบูธข้าวไข่เจียว
18/12/2018

เพราะเกษตรกรคือคู่ชีวิต...

จิตอาสา ปุ๋ยซี.พี.หมอดินและข้าวตราฉัตร ออกบูธข้าวไข่เจียว และแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
การออกปฎิบัติภารกิจครั้งนี้จิตอาสายึดแนวทาง 3 ข้อ

1.เน้นความปลอดภัยของ CSR SPIRIT จิตอาสา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย ด้วยความมีสติ อาทิ มีชุดชูชีพ ระมัดระวังไฟฟ้ารั่ว หรือสัตว์มีพิษ

2.ช่วยให้ไว ไปให้ถึง ผู้ประสบภัย ด้วยความสุภาพ

3.บูทข้าวไข่เจียวเคลื่อนที่ เน้นสะอาด รสชาติตามสูตร