cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ร่วมงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 ที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
11/12/2019

ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ร่วมงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 ที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

งานนี้เกษตรกรร่วมงานกันคึกคัก เพราะมีการเปิดตัวข้าว “ฮัก พะเยา” ข้าวหอมมะลินาดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้มีข้าวตราฉัตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นำร่องขับเคลื่อน “พะเยาโมเดล” รับซื้อข้าวในราคา 18,000 บาทต่อตัน (ความชื้น 15%) คู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมลงนาม MOU ผลักดันข้าว “ฮัก พะเยา” สู่ตลาดโลก

    เอกลักษณ์ความอร่อยของ ข้าว “ฮัก พะเยา” (Hug-Phayao) ข้าวนาน้ำฝน ของดี เมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ที่เรื่องราวที่มาของข้าว เพราะเป็นข้าวหอมมะลิจากแหล่งปลูกเดียว บนผืนนา จ.พะเยา (Sungle Origin) ผืนนาที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างลงตัวจากผืนนาดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ผสมผสานกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุที่เหมาะสม และสภาพอากาศที่พอดี ปราศจากมลพิษ จนเป็นข้าวหอมมะลิ คุณภาพดี เมล็ดเรียวยาว ขาว ใส และมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ คงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ จ.พะเยา ได้อย่างลงตัว

    ซึ่งการผลิตข้าว ทำภายใต้ระบบการผลิตคุณภาพด้วยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices หรือ ข้าว Q) อยู่ที่ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% มาปลูกบนแปลงนาของเกษตรกรสมาชิก มีการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในแปลงนาให้ดีขึ้น ไม่มีสารตกค้าง น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกต้องปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย มีเกณฑ์การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรแบบถูกวิธี เหมาะสม และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบสำรวจแมลง ศัตรูพืช หรือโรคต่างๆ ในแปลงนา โดยการตรวจเช็คต้นข้าวในแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เลือกช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม (ระยะสุกแก่ หรือระยะพลับพลึง) เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีที่สุด และเกษตรกรสมาชิกทุกราย มีระบบการจดบันทึกข้อมูลเพาะปลูกทุกขั้นตอนการผลิตข้าว เพื่อสามารถตรวจสอบที่มาของผลผลิตได้ และที่สำคัญเกษตรกรสมาชิกทุกรายมั่นใจได้ว่า ข้าวที่ปลูก มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน

    หาซื้อข้าว “ฮัก พะเยา” ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ 7-Eleven, Makro, The Mall, CP FreshMart, Tops และสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee
    ปุ๋ยซีพีหมอดินขอสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม