cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

เพราะเกษตรกรคือคู่ชีวิต...จิตอาสา สร้างสุขผู้สูงอายุ
11/12/2019

ผู้บริหารและพนักงาน ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ข้าวโพด ซี.พี. และข้าวตราฉัตร นำทีมมอบข้าวตราฉัตร และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้สูงอายุกว่า 200คน ในโครงการ “สร้างสุข ผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 

พร้อมทั้งจิตอาสาจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบความสนุกสนาน และเติมความสุขให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการโอบกอดมอบความรักความอบอุ่น สร้างรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มให้กับผู้สูงอายุ