cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

CPP มอบข้าวไข่เจียวแพ็กกล่อง แก่ทีมงานความมั่นคง และตำรวจ จ.ลพบุรี
13/04/2020

กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวไข่เจียวแพ็กกล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ซี.พี. ให้กับทีมงานด้านความมั่นคง และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่ปฏิบัติงานตรวจความเรียบร้อยด้านความมั่นคง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เขตพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จำนวน 9 วัน

โดยคุณนิติกฤดิ ปัญญาอุทัย ผู้จัดการแผนกบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติกฎเกณฑ์ (GRC) พร้อมด้วยทีมงาน CSR SPIRIT เป็นตัวแทนมอบ และปลัดประมุข ชูสงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ