cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ข้าวโพด ซี.พี. และข้าวตราฉัตร ร่วมสนับสนุนข้าวฉัตรน้ำเงิน ให้แก่ อบต.เกาะเรียน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
20/04/2020

 

ปุ๋ยซี.พี.หมอดิน ข้าวโพด ซี.พี. และข้าวตราฉัตร ร่วมสนับสนุนข้าวฉัตรน้ำเงิน ให้แก่ อบต.เกาะเรียน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบอาหารในกิจกรรมโรงทานของ อบต.เกาะเรียน แจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย.63 จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 แล้ว 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย

   ในการนี้ ดร.วิรัตน์ ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยพันธุ์ข้าวโพดและประกันคุณภาพ สำนักงานนครหลวง เป็นตัวแทนมอบ โดยมี คุณศักราช  อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เป็นผู้รับมอบ

  “ในฐานนะตัวแทน ซี.พี. ผมมีความยินดีที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือ คนอยุธยาเสมอ เพราะทุกพื้นที่ ที่ ซี.พี.ไปดำเนินธุรกิจ ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่เราต้องดูแลคนในที่ตรงนั้นให้มีความสุขด้วย” ดร.วิรัตน์ กล่าว
...เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน