cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

CPP มอบ Face shield ให้โรงพยาบาล
21/04/2020

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 คุณนิพนธ์ กสิพร้อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบหน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) มูลค่ารวมกว่า 14,000 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการนี้คุณพงษ์ศักดิ์ บุญทัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ