cpp-worldwide.com
เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

ข่าวสาร

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเครื่องอุปโภคประชาชนผู้เดือดร้อนจากโรคโควิด-19
15/05/2020
สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดประทานกำลังใจ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ พร้อมนายดิชา คงศรี ผอ.เขตดุสิต พ.ต.อ.สรพงษ์ นาคะโยคี ผกก.สน.สามเสน สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากมาตการของภาครัฐ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจขาดรายได้

ผู้บริหารและจิตอาสา CSR SPIRIT กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำข้าวตราฉัตรและเครื่องอุปโภคสำหรับยังชีพ มอบให้กับประชาชนในเขตดุสิต อาทิ ชุมชนคอนเซฟชั่น(วัดเขมร) ชุมชนมิตรคาม๑,๒ ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ จำนวนกว่า 500ครอบครัว สร้างรอยยิ้มและขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

....เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน